Zelf bezwaar tegen de woz waarde maken

Zodra de beschikking van de gemeente met daarop de woz waarde van uw eigen woning op de deurmat valt, schrikt u als die waarde te hoog is vastgesteld. “Dat bedrag krijg ik nooit voor mijn woning”, is een veel gehoorde opmerking.

En u hebt ook vaak gelijk. De woz waarde is namelijk de waarde per 1 januari van het voorgaande jaar. En in de huidige huizenmarkt zou u op dat moment meer voor uw woning hebben ontvangen dan wanneer u nu de woning verkoopt. U wilt bezwaar maken en de gemeente maakt het u makkelijk want ze hebben vaak al een formulier bijgevoegd waarop u uw bezwaren kenbaar kunt maken. De vraag is: Is het verstandig om dan zelf dat formulier in te vullen en bezwaar te maken.

De woz waarde is te hoog ik wil bezwaar maken.

Uw gevoel zegt dat de woz waarde van uw eigen woning door de gemeente te hoog is vastgesteld. Nu moet u dat gevoel nog onderbouwen. Want zonder onderbouwing lukt het u niet de woz waarde omlaag te krijgen. En als u alle argumenten verzameld hebt dan moet u dat op papier zetten en een bezwaarschrift indienen. Zo’n bezwaarschrift moet aan allerlei vereisten voldoen. En ook moet het bezwaarschrift tijdig worden ingediend. Bent u te laat, dan verklaart de gemeente u niet ontvankelijk in uw bezwaar en behandelt de gemeente uw bezwaren niet. Als u de termijn van 6 weken niet in acht neemt, is uw kans voorbij.

Indienen bezwaarschrift tegen de te hoge woz waarde

Bij het indienen van het bezwaarschrift worden dus nogal eens fouten gemaakt. Het niet tijdig indienen van het bezwaarschrift, verkeerde argumenten gebruiken, onjuiste informatie verstrekken zijn veel voorkomende fouten.
Twee veel voorkomende fouten wil ik toelichten:  het niet vragen om gehoord te worden en het argument van indexering gebruiken.

Hoorzitting om het WOZ bezwaar toe te lichten

Een van de veel gemaakte fouten in de zelfgemaakte bezwaarschriften is dat in het bezwaarschrift niet gevraagd wordt om gehoord te worden. De gemeente is namelijk verplicht indien u hierom verzoekt en de gemeente komt niet volledig toe aan uw bezwaar u in de gelegenheid te stellen om u te horen. In zo’n hoorzitting kunt u nieuwe argumenten aanvoeren en/of uw eerder genoemde argumenten kracht bij zetten.
Met name gaat dit vaak fout als u gebruik maakt van  het standaard formulier dat de gemeente u tezamen met de beschikking toezendt. U dient dan het bezwaarschrift in en bij afwijzing staat op dat moment alleen nog maar de gang naar de rechter voor u open.
Wij bij Koen Makelaar, nemen altijd het verzoek om gehoord te worden op in het bezwaarschrift.

Indexeren van de vorige vastgestelde woz waarde.

Een andere veel gemaakt fout is vorige vastgestelde waarde vergelijken met de nieuw vastgestelde woz waarde.
Het is heel begrijpelijk dat u dat doet. U ziet bijvoorbeeld de waarde van vorige jaar op € 312.500,00 staan en de nieuwe waarde op € 320.000,00.  Van alle kanten hoort en leest u dat de waarde van huizen het afgelopen jaar juist gedaald is. Uw eerste reactie is meteen: die waarde klopt niet.  De huizen zijn met 6% gezakt dus de waarde van mijn eigen huis moet ook met een dergelijk percentage aangepast worden. Een woz waarde van onder de € 300.000,00 is reëel als u indexatie zou toepassen.
En dat kan nu niet. Uit de wet en jurisprudentie blijkt dat geen gebruik gemaakt mag worden van het indexeren van de vorige woz waarde. Elk jaar opnieuw moet de gemeente de waarde vaststellen zonder daarbij de waarde van vorig jaar te betrekken. Vergelijkingspanden kunnen de gemeente de indruk geven dat de waarde van uw pand juist omhoog is gegaan, ook al is dat voor uw eigen gevoel absoluut niet zo.
Gaat u zelf bezwaar maken en u gebruikt het argument van indexatie, dan wordt uw waarde niet aangepast.

Referentiepanden onderbouwen de woz waarde van uw pand.

Een van de belangrijkste redenen om tot vaststelling van de waarde te kunnen komen is uw pand te vergelijken met andere verkochte panden. Maakt u zelf bezwaar, dan is het vaak lastig om te achterhalen welke panden verkocht zijn en tegen welke prijs. Wij als Koen Makelaar zijn daar juist in gespecialiseerd en kunnen bijvoorbeeld de koopsom,  de verkoopdatum en de toestand van vrijwel alle panden achterhalen. U krijgt op die manier een krachtig argument in handen om aan te tonen dat de waarde te hoog is getaxeerd.

Zelf bezwaar maken of een deskundige inschakelen

Uiteraard kunt u zelf bezwaar maken. Maar als u dat toch al wilt doen, verzamel dan de argumenten die u hebt, leg die bij ons neer en wij maken voor u een goed bezwaarschrift, voegen daar waar mogelijk nieuwe argumenten aan toe en zorgen voor een tijdige indiening van het woz bezwaar. Wil de gemeente het bezwaar niet overnemen dan gaan we ook naar de hoorzitting en desnoods ook nog naar de rechtbank. En die deskundige hulp kost u helemaal niets. Sterker nog: het kan u alleen maar wat opleveren!

07-12-2013
`