WOZ Bezwaar

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde loont als u denkt dat deze te hoog is vastgesteld. Sinds 2003 stelt de gemeente waarin de onroerende zaak is gelegen, jaarlijks de woz waarde vast. En, wat blijkt? Heel vaak is de WOZ waarde te hoog vastgesteld. En dan wordt het tijd om WOZ bezwaar te maken. Wij zijn de specialist en maken gratis bezwaar namens u.

Waarom bezwaar maken tegen een te hoge WOZ waarde?

De gevolgen voor een te hoog vastgestelde WOZ waarde voor uw pand zijn niet mis. U betaalt dan teveel onroerende zaak belasting en teveel waterschapslasten. Bovendien moet u een hoger huurwaardeforfait voor uw eigen woning opgeven waardoor u te veel inkomstenbelasting betaalt. En, omdat successierecht bij overlijden geheven wordt over de laatst vastgestelde WOZ waarde, is het belangrijk om jaarlijks de juiste WOZ waarde van het pand te kunnen opgeven.
Bovendien is het gewoon niet eerlijk. Als u de beschikking van de gemeente ontvangt en de WOZ waarde is hoger vastgesteld dan de koopprijs die u voor de woning zou kunnen krijgen, dan voelt dat niet goed. En daarom wilt u bezwaar maken.

WOZ Bezwaar tegen de waarde van woningen.

Bezwaar maken tegen een te hoge woz waarde is de laatste jaren flink toegenomen.
Dit komt met name door twee zaken. In de eerste plaats komt dat doordat de gemeente de waarde van de woningen vaststelt op basis van modellen. Deze modellen worden gelegd op een serie woningen met min of meer dezelfde kenmerken. En dat gaat vaak fout. Immers, ook al lijken de woningen op elkaar, de waarde kan wel degelijk verschillen.
En in de tweede plaats komt het doordat de wet aangeeft dat de waarde van het object dient te worden vastgesteld op basis van referentiepanden die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Het komt steeds vaker voor dat er geen goede referentiepanden voor handen zijn vanwege de crisis.

Referentiepanden bepalen de WOZ waarde.

De gemeente onderbouwt de vastgestelde WOZ waarde door minimaal drie referentiepanden te noemen.  Deze panden dienen verkocht te zijn een half jaar voor of een half jaar na de waarde peildatum. En dan gaat het vaak fout:

  • de referentiepanden kunnen niet goed als vergelijkingspanden dienen
  • de koop blijkt veel eerder gesloten te zijn dan de leveringsdatum bij de notaris 
  • een rijtjeswoning wordt ter vergelijking gebruikt terwijl het om een appartement gaat

Kortom de WOZ waarde wordt vaak onjuist onderbouwd. Tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

KOEN helpt u gratis WOZ bezwaar te maken

Met onze kennis van de markt, als nvm makelaar, en de juridische achtergrond kunnen wij u gratis helpen om bezwaar te maken. En we zijn ook eerlijk tegen u: als we denken dat de waarde goed is vastgesteld krijgt u het advies om geen bezwaar te maken. Maar denken we dat uw waarde te hoog is vastgesteld, dan zijn we een tijger: we maken bezwaar, gaan naar de hoorzitting, regelen een taxatierapport, maken een beroepschrift, gaan naar de zitting van de rechtbank, kortom we regelen alles voor u. En dat kost u niets. Het kan u alleen maar wat opleveren.

07-12-2013
`