Gelijk hebben en gelijk krijgen: schakel de specialist in om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ waarde

Wilco, was eigenaar van een woning in Lunteren. Hij kwam bij mij met de vraag of ik nog iets voor hem kon betekenen nu de gemeente zijn bezwaarschrift had afgewezen. Nadat ik het dossier had bestudeerd verbaasde ik mij over het feit dat het bezwaar door de gemeente ongegrond werd verklaard.

Voorbeeld zelf woz bezwaar maken of de deskundige inschakelen

Het betrof een vrijstaande woning, die recent was gebouwd. De eigenaar woonde met zijn gezin een paar maanden in het huis toen in februari 2013 de woz beschikking binnen kwam. “Ik was verbaasd te moeten constateren dat de waarde door de gemeente op € 648.000,00 was gezet. De woning had mij in totaal nog geen 500.000,00 gekost. Dus mijn gevoel zei me dat dit niet klopte. “
Wilco maakte zelf gebruik van het formulier om bezwaar te maken tegen de waarde. Hij diende dit keurig op tijd in. Geruime tijd hoorde hij niets maar 3 maanden later kreeg hij bericht van de gemeente dat zijn bezwaarschrift ongegrond werd verklaard en de woz waarde van € 640.000,00 bleef gehandhaafd.
Een hoorzitting kon niet meer want daarom was door Wilco niet verzocht. Wist hij veel. Hij vond dat de waarde te hoog was en dat vond hij nog steeds ook na de afwijzing van de gemeente.

Beroepsschrift indienen bij de rechtbank

Wilco belde mij op en legde het verhaal voor. Ik ging ter plaatse poolshoogte nemen en vond dat de waarde echt veel te hoog was. Het enige dat nog kon, was de gang naar de rechter. Wilco wilde dat wel maar had geen idee hoe dat aan te pakken. Daarom schakelde hij KOEN in om een beroepsschrift te maken en dat in te dienen bij de rechtbank. Zo gezegd zo gedaan. KOEN maakte voor hem een beroepsschrift, onderbouwde de  waarde aan de hand van referentiepanden en aan de hand van een grote zendmast die in de buurt stond. Dit argument was nog niet naar voren gekomen.

Na de indiening van het beroepsschrift belde de gemeente naar mij. “We hebben het beroepsschrift ontvangen en we denken dat de waarde inderdaad door ons te hoog is vastgesteld”. Vervolgens stelde de gemeente voor om de waarde aan te passen naar € 535.000,00. Dat was al meer dan een ton lager!
Ik meldde de gemeente dat ik daar ook geen genoegen meenam. Ten eerste vond ik het oneerlijk dat de gemeente niet de moeite heeft genomen om het eerste bezwaarschrift gegrond te verklaren dat Wilco zelf ingediend had en ten tweede vond ik het bedrag van 535.000,00 nog te hoog.

Ik deelde de gemeente mee niet akkoord te gaan met het voorgestelde bedrag en hield vast aan de door mij reëel geachte woz waarde.
De zaak komt nu op zitting bij de rechtbank op 9 december a.s. De uitkomst is ongewis, vast staat in ieder geval al dat de waarde minimaal een ton lager zal zijn dan de oorspronkelijke aanslag.  Zonder onze hulp had de gemeente die waarde niet aangepast.
 
Wilco tenslotte hierover:
“Zonder de hulp van de specialist op dit gebied had de gemeente de hoge waarde in tact gelaten. Ik wist meteen dat de waarde te hoog was, maar om je gelijk te halen, moet je toch de specialisten inschakelen. Koen kan dat en het kostte mij niks. Top!”


Uitslag rechtszaak

Op 28 januari 2014 is in bovengenoemde zaak uitspraak gedaan door de rechter. 
De rechtbank concludeert:
"Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat er geen aanleiding is de WOZ-waarde van de woning verder te verminderen dan tot een waarde van € 535.000,00. Het beroep dient gegrond te worden verklaard, de uitspraak op bezwaar dient te worden vernietigd en de aanslag onroerende zaakbelasting dient overeenkomstig te worden verminderd ".

De rechtbank beslist vervolgens aldus:

"De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt de uitspraak op bezwaar;
- vermindert WOZ-waarde tot € 535.000,--
- vermindert de aanslag onroerende zaken-zaakbelasting dienovereenkomstig;
- bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde uitspraak op bezwaar;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser ten bedrage van @@@@
- gelast dat verweerder het door eiser betaalde griffierecht van € 44, vergoedt."


Kortom de oorspronkelijk door de gemeente afgegeven waarde van € 648.000,-- is met € 113.000,-- verlaagd.  


07-12-2013
`