Bezwaar WOZ gegrond

Vorig jaar heeft Koen in ruim 100 zaken tegen een te hoge woz waarde bezwaar gemaakt. In 83 % van de bezwaarschriften zijn wij in het gelijk gesteld. In ongeveer 10% van de bezwaren is nog geen definitieve uitspraak.

Uit gegrond verklaarde woz bezwaarschriften blijkt dat de gemeente het nog wel eens mis heeft. Daarom is het goed dat Koen bezwaar maakt. Het blijkt in de meeste gevallen terecht.
Een paar voorbeelden van verlaging van de waarde naar aanleiding van door Koen ingediende bezwaarschriften:

Met betrekking tot een pand in Veenendaal zegt de gemeente:

Uw bezwaarschrift is gegrond verklaard. Wij concluderen dat de waarde te hoog is vastgesteld en wordt verlaagd tot €…
U verwijst in uw bezwaar naar verkopen van andere objecten. Gebleken is dat er onvoldoende rekening gehouden is met deze verkoopcijfers.”

En in de uitspraak op bezwaar van een pand in Dodewaard meldt de gemeente:
Bij de beoordeling van uw bezwaarschrift en naar aanleiding van de hoorzitting is gebleken dat de woning xxx minder goed vergelijkbaar is….

De taxateur heeft de waarde naar aanleiding van de hoorzitting opnieuw beoordeeld. Hierbij is geconstateerd dat de waarde van het object, rekening houdend met de verschillen in objectkenmerken ten opzichte van de vergelijkingsobjecten, waaronder het hierboven genoemde object xxx, in eerste instantie te hoog is vastgesteld…
Dit geeft aanleiding tot een vermindering van de waarde. “


In een uitspraak op bezwaar van een pand in Lunteren werd door de gemeente de woz waarde met € 33.000,00 verlaagd. Omdat het hier om een nieuwbouw woning ging, moest de gemeente uitgaan van de koopsom uit de koop-/aannemingsovereenkomst. In die uitspraak zegt de gemeente:

Uit jurisprudentie blijkt inderdaad dat wanneer een nieuwbouwwoning kort voor of kort na de waardepeildatum is gekocht, er in de regel vanuit moet worden gegaan dat de waarde in het economisch verkeer van de woning overeenkomt met de (vrij-op-naam) prijs die voor de woning is betaald. …Gezien de aankoopprijs (inclusief meerwerk) is de WOZ waarde van onderhavig object te hoog vastgesteld.
 

07-12-2013
`