Invulformulier voor Notaris

Voor een van uw cliënten hebt u geconstateerd dat de woz waarde van een pand dat in die zaak een rol speelt de woz waarde te hoog is vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

  1. een echtscheiding. U behandelt de zaak en een van beide partners krijgt het huis op naam. U constateert dat de woz waarde mogelijk te hoog is vastgesteld. 
  2. een nalatenschap. U behandelt de nalatenschap van een van uw cliënten en constateert dat de woz waarde mogelijk te hoog is vastgesteld.
  3. een levering van een huis. U hebt de overdracht van een huis in behandeling en bij de verrekening van de woz waarde tussen de koper en verkoper bemerkt u dat de koopsom een flink stuk lager is dan de woz waarde die u gebruikt om de verrekening van de ozb te doen.
  4. de overdracht van een bedrijfspand. U constateert dat de woz waarde van het bedrijfspand mogelijk  te hoog is vastgesteld.

In al die gevallen is uw rol als notaris belangrijk. U kunt uw cliënten wijzen op de eventueel te hoge woz waarde. U informeert uw cliënten over de gevolgen van een te hoge woz waarde. Uw advies zal zijn om bezwaar te maken tegen de te hoge woz waarde. 

1. U kunt zelf als notaris bezwaar maken namens de cliënten, of
2. de cliënten gaan zelf bezwaar maken.

In beide gevallen kan KOENWOZBEZWAAR helpen. Met onze ervaring en deskundigheid kunnen wij namens uw cliënten bezwaar maken. Dat kost u en uw cliënten helemaal niets.
Wij gaan op no cure no pay basis aan de slag om de juiste woz waarde vast te stellen. 

U kunt het onderstaande formulier invullen en online verzenden. Wij zullen dan contact met u opnemen voor de verdere afhandeling.

U kunt ook een van de formulieren downloaden, door uw cliënt laten invullen, en laten ondertekenen en die vervolgens ingescand aan ons  retour mailen.

Bezwaarformulier notaris bij een te hoge woz waarde

Notariskantoor

Behandelaar*

dhr.

mevr.

Adres

Plaats

Email*

loading

Downloadformulieren als de woz waarde te hoog is

Indien u specifiek bezwaar wilt maken in verband met de verkoop/aankoop van een huis, een nalatenschap of een echtscheiding, dan kunt u een van onderstaande formulieren downloaden.

Bezwaar formulier huis verkocht en woz waarde te hoog

 Huis verkocht Huis verkocht
 Formulier om bezwaar te maken: Woz waarde hoger dan de koopsom

Bezwaarformulier notaris nalatenschap als woz waarde te hoog is

Woz waarde te hoog overlijden nalatenschap ede Koen Nalatenschap.

Formulier om bezwaar te maken tegen te hoge woz waarde


Bezwaarformulier notaris echtscheiding als woz waarde te hoog is

woz waarde te hoog echtscheiding ede Koen Echtscheiding.

Formulier om bezwaar te maken tegen te hoge woz waarde