Notaris, accountant, bestuurders 

Notarissen, accountants en bestuurders van verenigingen van eigenaren van appartementen krijgen in de praktijk te maken met de WOZ waarde.  Hieronder een paar voorbeelden:

De notaris

De notaris heeft in behandeling genomen een nalatenschap van een oude mevrouw die op hoge leeftijd is overleden. In de nalatenschap zit een huis, waarop geen hypotheek meer rust. De nalatenschap bestaat voornamelijk uit de waarde van dit pand.

Voor de erfbelasting moet nu uitgegaan worden van de laatst vastgestelde woz waarde. De erfgenamen besluiten om de woning te verkopen en tot hun schrik bemerken ze dat de waarde veel lager is dan de WOZ waarde. 
De erfbelasting wordt over de te hoge WOZ waarde geheven terwijl de opbrengst veel lager is. 

De notaris had in dit proces KOENWOZBEZWAAR kunnen inschakelen met het verzoek om namens de erfgenamen bezwaar te maken. Er was dan een nieuwe beschikking gevraagd. Na de ontvangst was er nog weer 6 weken de tijd voor de erfgenamen om via KOENWOZBEZWAAR een bezwaarschrift in te dienen.

De accountant

Voor de afschrijving van een bedrijfspand heeft de accountant vastgesteld dat de WOZ waarde veel te hoog is. De afschrijving mag maar tot de helft van de WOZ waarde geschieden.  De accountant adviseert om bij de eerstvolgende keer dat zijn cliënt een WOZ waarde beschikking ontvangt KOEWWOZBEZWAAR in te schakelen om de waarde te verlagen.

VVE bestuurders van appartement complexen

U bent bestuurder van een vereniging van eigenaren van een appartementencomplex. De algemene ledenvergadering vindt vaak plaats aan het begin van het jaar.  
U kunt de leden wijzen op het feit dat het mogelijk is om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde als die te hoog is. Dit kan een agendapunt zijn.

Zo heeft Koenwozbezwaar vorig jaar een aantal appartementseigenaren kunnen helpen die door de gemeente een veel te hoge WOZ waarde aanslag hadden ontvangen. 
U kunt ook uw leden wijzen op de diensten die op no cure no pay basis leveren.

WOZ bezwaar formulier voor uw cliënten

Als u voor uw cliënten bezwaar wilt laten maken, vul dan onderstaand formulier in. 

Naam

Email*

Telefoon

Notaris

Accountant

VVE bestuurder

Woningcorporatie

Bericht*

loading