Het bezwaarformulier invullen

U denkt dat de WOZ waarde te hoog is.  Vul dan het formulier in dat op elke bladzijde van deze site te zien is. Het kost u maar een paar minuten om in te vullen en binnen de kortste keren krijgt u van ons bericht of wij ook kans zien om uw waarde omlaag te krijgen.

Tijdig indienen

Om bezwaar te maken moet het bezwaarschrift binnen zes weken zijn ingediend na de ontvangst van de beschikking.

Op het formulier dat u van de gemeente hebt ontvangen staat de datum van verzending. Na die datum hebt u dus nog zes weken de tijd. Vul daarom tijdig het formulier in. Te laat is te laat. Er is geen mogelijkheid om na de zes weken nog bezwaar te maken.

Volledig invullen

Om u zo goed mogelijk te informeren is het van belang dat u het formulier ook zo volledig mogelijk invult.  Wij krijgen nog wel eens de vraag of het niet de bedoeling is dat alle eigenaren van het pand het formulier moeten invullen. Dat is niet nodig. De wet geeft aan dat een enkele belanghebbende bezwaar kan indienen.  Bent u dus samen met een partner eigenaar van een pand, dan is het voldoende als een van u het formulier invult. Maar doet u dat dan wel zo volledig mogelijk.

Terug naar werkwijze