De laatste stap: De AFLOOP

De laatste stap in het gehele proces is u te melden wat uiteindelijk de uitslag is geworden. Dat kan al eerder gebeurd zijn, bijvoorbeeld bij de uitspraak op bezwaar van de gemeente, maar het kan ook pas bekend zijn bij de uitspraak van de rechter in de beroepsprocedure.

Wij hebben u tijdens het gehele stappenplan op de hoogte gehouden door middel van een aantal updates. In deze eindfase zullen wij u uiteraard ook meedelen wat de uitkomst is geworden.

En wij gaan ervan uit dat die uitkomst bevredigend is:  Een juiste waarde van uw pand, want dat voelt goed.

Terug naar werkwijze