De beroepsprocedure

Als blijkt dat de gemeente heeft uitgesproken dat ons bezwaar deels gegrond is, of geheel ongegrond, dan maken we een afweging of het zinvol is om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.

Wij hebben vorig jaar met succes beroepszaken gevoerd omdat de gemeente niet aannemelijk had gemaakt dat de door de gemeente vastgesteld waarde juist was. De rechter volgde in de meeste gevallen onze zienswijze.

Indien wij derhalve van mening zijn dat we alsnog in hoger beroep de WOZ waarde juist zouden kunnen vaststellen en dus de door de gemeente vastgestelde waarde (nog steeds) niet goed vinden, dan gaan we in beroep.

We dienen het beroepsschrift in bij de rechtbank, eventueel aangevuld met extra argumenten.
De gemeente krijgt vervolgens 4 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen (hetgeen de gemeente verplicht is te doen), waarna de zitting bij de rechtbank volgt.

Al deze werkzaamheden doen wij nog steeds kosteloos voor u.  U merkt: wij gaan tot het uiterste om ons gelijk te halen, als we denken dat we dat ook hebben. En daar gaat het tenslotte om:   de waarde moet juist zijn vastgesteld. 


Terug naar werkwijze