UITSPRAAK OP BEZWAAR: (ON)GEGROND

Uiteindelijk komt er een uitspraak van de gemeente op het bezwaar dat wij hebben ingediend.  En dat kan wel een hele tijd op zich laten wachten. Volgens de wet moet de gemeente uiterlijk 31 december van het betreffende jaar waarop de beschikking betrekking heeft, een uitspraak op het bezwaar hebben gedaan. 

In de praktijk blijkt dat er veel gemeenten zijn die inderdaad deze termijn volledig gebruiken om een uitspraak te doen. In de tussentijd beoordelen de gemeenten de bezwaarschriften, houden de hoorzittingen, doen soms nog inpandige taxaties naar aanleiding van de bezwaarschrijften en/of hoorzittingen.

Maar later dan 31 december kan het niet worden. Dan blijkt wat de gemeente beslist:

1.  het bezwaar wordt gegrond verklaard  ---> de waarde wordt verlaagd tot of  onder het bedrag dat wij hebben voorgesteld.

2. het bezwaar wordt deels gegrond verklaard ---> de waarde wordt verlaagd maar niet tot het bedrag dat wij hebben voorgesteld.

3. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard ---> De waarde wordt niet aangepast. We hebben ongelijk volgens de gemeente.
  1. De gemeente verklaart het bezwaar gegrond ---> het stappenplan wordt beeindigd, we hebben gelijk gekregen. De WOZ waarde wordt verlaagd tot of zelfs onder het door ons voorgestelde bedrag.
  2. De gemeente verklaart het bezwaar deels gegrond ---> we hebben deels gelijk gekregen en de WOZ waarde wordt verlaagd maar niet naar het bedrag dat wij hebben voorgesteld.
  3. De gemeente verklaart het bezwaar ongegrond ---> we krijgen geen gelijk van de gemeente. De WOZ waarde wordt niet aangepast.

Indien de gemeente het met ons eens is en derhalve het bezwaar gegrond verklaard dan eindigt het stappenplan. Is de gemeente het (deels) niet met ons eens  dan bekijken we de argumentatie van de gemeente en wegen dat met onze argumentatie. Vinden we dat wij toch volledig gelijk hebben dan gaan we verder en dienen we een beroepsschrift in bij de rechtbank.

Terug naar werkwijze