De hoorzitting

Standaard vragen wij om gehoord te worden als de gemeente ons verzoek tot verlaging van de WOZ waarde niet gegrond verklaard en/of deels ongegrond verklaard. 

Verklaart de gemeente ons bezwaar gegrond dan behoeft er geen hoorzitting plaats te vinden. Veel gemeenten doen dit toch en nodigen ons uit voor de hoorzitting omdat ze eerst al onze argumenten willen weten en pas daarna hun uitspraak op het bezwaar zullen doen.

Er zijn ook gemeenten die alvast een concept uitspraak opsturen, zodat wij tijdens de hoorzitting al de argumentatie van de gemeente kennen en daar eventueel op kunnen reageren.

Tijdens de hoorzitting kunnen we de reeds genoemde argumenten nader toelichten en nieuwe argumenten aanvoeren als daartoe aanleding bestaat.

Met name als een bezwaarschrift op het laatste moment nog is ingediend (aan het eind van de 6 weken periode) kan de hoorzitting juist een middel zijn om extra argumenten in te brengen.

Ook naar de hoorzitting gaan we als uw gevolmachtigde toe. Mochten wij het verstandig vinden om ter onderbouwing van ons bezwaar nog een taxatierapport op te laten stellen, dan zullen wij dat namens u ook doen. Ook hiervoor geldt dat u geen kosten behoeft te betalen.
Wordt het bezwaar gegrond of deels gegrond verklaard, dan worden de taxatiekosten vergoed (en die zijn gelijk aan de kosten die u moet betalen) en wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan hebben wij het risico van de kosten op ons genomen en behoeft u ook niets te betalen.

Ook nu geldt:  het kost u niets, het kan u alleen  maar iets opleveren.

Terug naar werkwijze