Bezwaarschrift maken en indienen 

We denken dat de WOZ waarde die de gemeente voor uw pand heeft vastgesteld te hoog is. We gaan nu een bezwaarschrift maken en op basis van argumenten tonen we aan dat de waarde die de gemeente heeft vastgesteld te hoog is.

Veel voorkomende argumenten hebben bijvoorbeeld op de volgende gebieden betrekking:

- ligging
- onderhoudstoestand
- verkeerde objectkenmerken zoals inhoud, oppervlakte, type woning
- onjuiste opsomming van de bijgebouwen
- verkeerd gebruikte referentiepanden

Maar ook minder voorkomende argumenten kunnen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld:

- de aanwezigheid van een spoorlijn
- de aanwezigheid van een drukke weg
- de aanwezigheid van asbest
- de aanwezigheid van een zendmast

Gehoord worden

Het bezwaarschrift zullen wij zo volledig mogelijk indienen. Mocht de gemeente het bezwaarschrift afwijzen dan vragen we voor dat geval alvast in het bezwaarschrift om gehoord te worden. Hierdoor krijgen we nog een kans extra om argumenten duidelijk naar voren te brengen of argumenten die in eerste instantie over het hoofd gezien zijn, alsnog in te brengen.

Kosten vergoeding

Ten slotte zullen wij in het bezwaarschrift ook om vergoeding van de kosten voor de deskundige bijstand verzoeken. De kosten die wij als uw gevolmachtigde maken, of laten maken (taxatie bijvoorbeeld), zullen dan door de gemeente vergoed worden.
Op deze wijze bent u er zeker van dat de gehele procedure u niets gaat kosten, maar alleen maar wat kan opleveren (namelijk: minder belasting betalen!).

Terug naar werkwijze