Controle op haalbaarheid

We hebben inmiddels alles ontvangen en gaan nu een quickscan maken om te bekijken of inderdaad uw WOZ waarde te hoog is vastgesteld. 
We weten de vastgestelde waarde, hebben het taxatierapport, kennen de redenen waarom u zelf denkt dat de WOZ waarde te hoog is en hebben vergelijkbare panden uit de database van de NVM geraadpleegd. 

Uit dit verkorte onderzoek maken wij een inschatting in de haalbaarheid om de door de gemeente beschikte waarde succesvol te kunnen verlagen. Als wij denken dat de WOZ waarde inderdaad door de gemeente te hoog is vastgesteld, ontvangt u van ons bericht dat we namens u bezwaar gaan indienen. Het stappenplan gaat dan verder.

Vinden wij echter dat de gemeente de waarde juist of zelfs te laag heeft vastgesteld, dan ontvangt u van ons bericht dat we geen bezwaar zullen maken. Het stappenplan eindigt dan.

Terug naar werkwijze