Eigenaar van een woning

Iedereen die als eigenaar of belanghebbende van een woning een beschikking van de gemeente heeft ontvangen voor de WOZ-waarde die te hoog is, kan bezwaar maken. De gemeente geeft die beschikking jaarlijks af.

Als u de beschikking van de gemeente hebt ontvangen en u bent van mening dat de waarde echt te hoog is vastgesteld, dan kunnen wij u als eigenaar van de woning helpen om de waarde wel juist vast te stellen.

U behoeft alleen maar het formulier hiernaast in te vullen en we gaan de procedure starten.  


Het leuke is: het kost u niets!  

Een te hoge woz waarde werkt door in de door u te betalen:
- ozb belasting
- waterschapslasten
- eigenwoningwaarde forfait (bij de aangifte inkomstenbelasting)

U krijgt de belasting opgelegd als u per 1 januari van het betreffende jaar eigenaar was van de woning. 

Aankoop nieuwe woning

En ook als u gedurende het jaar eigenaar wordt omdat u bijvoorbeeld in september bij de notaris zit voor de overdracht van een huis dat u hebt gekocht, dan betaalt u belasting over de waarde die de gemeente heeft vastgesteld.
De notaris zorgt ervoor dat de belasting van de OZB en de Waterschapslasten verrekend worden met de verkoper. 

TIP: als u toch bij de notaris bent, vraag hem dan om het bewijs van de woz waarde.
Die waarde gebruikt de notaris immers om de belasting te verrekenen. Als nu blijkt dat de woz waarde te hoog is vastgesteld, dan kunt u als nieuwe eigenaar (nieuwe belanghebbende) bezwaar maken. 

Als de woz waarde hoger is dan uw koopsom, dan hebt u een goed argument in handen, dat vrijwel zeker tot aanpassing van de waarde zal leiden. Wij helpen u daar graag bij.

Verkrijgen van een pand via een ERFENIS

Bent u eigenaar van een woning geworden omdat er iemand is overleden en het huis aan u (of aan u met meerderen) is nagelaten, dan wordt de waarde van dat huis in de nalatenschap betrokken tegen de laatst vastgestelde woz waarde
En dat kan wel eens heel slecht uitpakken als de waarde te hoog is vastgesteld. 

Als het huis op uw naam komt (deels of geheel) dan bent u een nieuwe belanghebbende van dat huis. U hebt dan het recht om de beschikking bij de gemeente op te vragen ook al is de termijn van het bezwaar maken verstreken. 
Na ontvangst van de beschikking als erfgenaam kunnen wij namens u binnen 6 weken alsnog bezwaar maken tegen de woz waarde. Als die waarde naar beneden wordt bijgesteld, dan begrijpt u dat het heel veel geld kan schelen.

TIP: Vraag bij de behandeling van de nalatenschap naar de laatst vastgestelde woz waarde en laat ons namens u bezwaar maken tegen deze te hoge waarde. 


Meer weten over onze werkwijze