Nieuws over de WOZ-waarde

Koen heeft een aantal artikelen geschreven over de WOZ. U kunt hier uitleg vinden over de diverse begrippen uit de Wet Onroerende Zaken. 

De gemeente Ede blijkt bureaus te beschuldigen die bezwaar maken tegen de te hoge woz waarde. De gemeente Ede schrijft in de begeleidende brief bij de aanslag, die als vooraankondiging wordt gezonden:

04-02-2014

De WOZ-waarden worden ieder jaar in januari en februari bekend gemaakt. Dit jaar hebben 69 gemeenten ervoor gekozen de WOZ-beschikkingen met daarbij de OZB-aanslagen al in januari te verzenden. De overige gemeenten zullen in februari volgen.

Volgens de waarderingskamer is in 2013 voor 8,5 miljoen onroerende zaken (waarvan 7,5 miljoen woningen) een WOZ-waarde vastgesteld. Tegen al die woz beschikkingen kan bezwaar gemaakt worden. Dat is in 2,4% van de woz waarde van de woningen ook gedaan.

Koen makelaar WOZ bezwaar
waarderingskamer
hoge score bezwaarschriften gegrond te hoge woz waarde

Bespaar als erfgenaam op de erfbelasting als de WOZ waarde te hoog is. Schakel Koen in die namens u als belanghebbende bezwaar kan maken. Dat kan u duizenden euro's besparen.

Koen makelaar WOZ bezwaar
koen makelaar woz bezwaar
woz bezwaar erfbelasting woz te hoog
Woning gekocht? Woz Waarde te hoog?

Als u in de loop van het jaar een huis koopt, dan zal de notaris bij het ondertekenen van de leveringsakte ook de OZB belasting verrekenen. U betaalt namelijk over de resterende tijd van het lopende jaar de ozb en waterschapslasten aan de verkoper terug. Dat is het moment om bezwaar te maken! HOE?

Notaris, Ede, WOZ, WOZ-bezwaar, WOZ waarde

De gemeente heeft een informatief filmpje gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe de woz waarde tot stand komt. Leuk en informatief

Zodra de beschikking van de gemeente met daarop de woz waarde van uw eigen woning op de deurmat valt, schrikt u als die waarde te hoog is vastgesteld. “Dat bedrag krijg ik nooit voor mijn woning”, is een veel gehoorde opmerking.

07-12-2013

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde loont als u denkt dat deze te hoog is vastgesteld. Sinds 2003 stelt de gemeente waarin de onroerende zaak is gelegen, jaarlijks de woz waarde vast. En, wat blijkt? Heel vaak is de WOZ waarde te hoog vastgesteld. En dan wordt het tijd om WOZ bezwaar te maken. Wij zijn de specialist en maken gratis bezwaar namens u.

07-12-2013

Wilco, was eigenaar van een woning in Lunteren. Hij kwam bij mij met de vraag of ik nog iets voor hem kon betekenen nu de gemeente zijn bezwaarschrift had afgewezen. Nadat ik het dossier had bestudeerd verbaasde ik mij over het feit dat het bezwaar door de gemeente ongegrond werd verklaard.

07-12-2013

De gemeente bepaalt elk jaar wat de woz-waarde van uw eigen woning is. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer. Dat is een ruim begrip. De definitie ervan geeft meer duidelijkheid:

07-12-2013

De gemeente stelt elk jaar de woz waarde van uw eigen huis vast. In de wet staat voorgeschreven op welke wijze de gemeente dat dient te doen. Ondermeer is van belang om de kenmerken van de woning goed in kaart te brengen en die te vergelijken met woningen die rondom de peildatum zijn verkocht.

07-12-2013

…. ‘lekkers!’ hoort Koen u zeggen. Maar niet iedereen is zo vrijgevig als Sinterklaas. Begin volgend jaar (en dat is al over een aantal weken!) valt namelijk bij iedere huiseigenaar weer de WOZ-aanslag op de mat. Hoeveel belasting u moet betalen baseert de gemeente op de WOZ-waarde van uw woning.

07-12-2013

Vorig jaar heeft Koen in ruim 100 zaken tegen een te hoge woz waarde bezwaar gemaakt. In 83 % van de bezwaarschriften zijn wij in het gelijk gesteld. In ongeveer 10% van de bezwaren is nog geen definitieve uitspraak.

07-12-2013
`